2022-02-18

Tristessen är alltid kontrarevolutionär. Hur kan vi skapa en brytning i den kapitalistiska vardagen här och nu, konstruera situationer där vi avkoloniserar våra liv och gör tillvaron till ett äventyr. Guy Debords marxistiska klassiker Skådespelsamhället kom 1967. Så avsnitt 67 av Apans anatomi gästas av Alexander Ekelund och Mattias Forshage för att diskutera vilka var Situationistiska internationalen, var kom de ifrån och vilken relevans har deras teorier idag?

Läs mer:

Guy Debord: The society of the spectacle:
http://library.nothingness.org/articles/SI/en/pub_contents/4

Sadie Plant: The Situationist international – a case of spectacular neglect

Textarkiv Situationistiska internationalen:
http://www.notbored.org/SI.html
http://library.nothingness.org/articles/SI/
https://www.cddc.vt.edu/sionline/si/situ.html

Se mer:

Can dialectics break bricks?

The Situationist International (full documentary)

Lyssna mer:

CrimethInc: May ‘68 and the Situationist International
https://sv.crimethinc.com/podcasts/the-ex-worker/episodes/23

The Big Ideas podcast: Guy Debord’s ’society of the spectacle’
https://www.theguardian.com/commentisfree/audio/2012/mar/28/big-ideas-podcast-debord-society-spectacle

The partially examined life: Guy Debord’s “Society of the Spectacle” (Part One)

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu