2021-09-27

J.R.R. Tolkien avskydde att hans Sagan om ringen tolkades allergoriskt, som anspelningar på politiska händelser i vår värld. Hans böcker byggde enligt honom själv på teman som Döden, Fallet och Maskinen. Samtidigt är de genomsyrade av en maktkritisk syn, både på historiska myter och inom hans skapade värld. Kan man rätt av se hans egna mytskapande som en politisk handling? Var Tolkien konservativ eller rent av anarkist? Med Judith Kiros och Nathan Hammelberg tar vi oss an en oväntad resa att se vilka politiska tolkningar som görs av Tolkien.

Läs mer:

Brev från J.R.R. Tolkien – särskilt brev 52 till Christopher Tolkien och brev 131 till förläggaren Milton Waldman.

J.R.R. Tolkien – Ringens värld – särskilt Beorhtnoths hemkomst och Om sagor.

Om J.R.R. Tolkiens Mythopoeia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mythopoeia_(poem)

Om mytskapande och mythopoesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Mythopoeia

Wu ming 4: Diffendere La terra di mezzo:
https://www.wumingfoundation.com/giap/2018/01/scarica-difendere-la-terra-di-mezzo/

Nicholas Thoburn: To conquer the anonymous. Authorship and myth in the Wu ming foundation
https://www.wumingfoundation.com/english/ConquerTheAnonymous.pdf

Tim Colvin: Two Approaches to the Future of Conservatism
https://www.ethikapolitika.org/2020/12/24/two-approaches-conservatism

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu