# 23 – How to blow up a pipeline

https://klimatetellerkampenomtidenhome.files.wordpress.com/2020/10/klimatet-eller-kampen-om-tiden-omslag.jpg

I detta avsnitt diskuterar vi tillsammans med vår gäst Sofie boken ”How to blow up a pipeline” av Andreas Malm. Vilken potential har sabotage som aktionsform för klimatrörelsen? Var går gränsen mellan sabotage och våld? Vad är en radikal flank och vilken relation har den till massrörelsen?

Disclaimer: avsnittet spelades in i Maj, vilket märks då vi talar om skogsupproret och hackerattacken på Colonial pipeline.

Texter vi refererar till:
How to blow up a pipeline, av Andreas Malm
Jordens fördömda, av Frantz Fanon
Learning to die in the anthropocene, av Roy Scranton
Det cyniska tillståndet, av Sven Anders Johansson

Podden vi refererar till:
https://podcast.dissenspodcast.de/123-climate