2021-07-05

Upploppen och revolterna sveper med allt tätare takt över världen. Men varför stannar de upp och ebbar ut? Hur kan man hålla dem levande, även efter de första månaderna på gatorna? Marcello Tarìs bok There is no unhappy revolution försöker ge ett svar på den frågan. Han sätter revolternas ”destituerande makt” mot den ”konstituerande makt” övriga vänstern ser dem ha. Tarì ställer sig i samma tradition som Osynliga kommittén/Tiqqun, italienska filosofen Giorgio Agamben och argentinska Colletivo Situaciones. Med översättaren Erik Bryngelsson som gäst och hjälp försöker vi tillsammans bena ut de agambenska filosofiska begreppen om livsform, bruk och messiansk tid, för att genom dem ta oss an Tarìs bok och revolternas dilemma: hur håller man upproren levande?

Läs och lyssna mer:

Red May: There is no unhappy revolution

Acid Horizon: There Is No Unhappy Revolution – Tarì and Destituent Power (Part 1)

Woodbine: The Commune and Destituent Power: Roundtable on Marcello Tarì
https://www.patreon.com/posts/52656537

Tidslinje med viktiga citat om destituerande makt:

Marcello Tarì and Matt Peterson: “There Is No Unhappy Love”: The Communism of Destitution
https://www.e-flux.com/journal/118/391829/there-is-no-unhappy-love-the-communism-of-destitution/

Marcello Tarì: A letter to friends of the desert:

Kiersten Solt, V.I: Seven Theses on Destitution (After Endnotes) – ett svar på Onwards barbarians
https://illwill.com/seven-theses-on-destitution?fbclid=IwAR3RqAtC6GC-etZh6lXtEwXRG_In2xZhTRFDSCoUV3FW7zhCAD179OChios

Mario Tronti och Marcello Tarì: Xeniteia: Contemplation and Combat
https://www.versobooks.com/blogs/4757-xeniteia-contemplation-and-combat

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu