I detta avsnitt gästas vi av Andreas Roos som har doktorerat i humanekologi vid Lunds universitet för att diskutera teknologins roll i den radikala miljörörelsens utopi. Samtalet tar avstamp i två olika texter, den ena av Matt Huber och den andra av Giorgos Kallis, och leder oss in på frågor om åtstramningspolitik, techno-fixes och varför vi över huvud taget skall ägna oss åt diskutera utopier.

Disclaimer: avsnittet spelades in tidigare under våren. Så när vi till exempel refererar till det senaste numret av Brand så syftar vi på årets första nummer.

De texter vi refererar till:
Ecosocialism: Dystopian and Scientific, av Matt Huber
Degrowth is Utopian and that’s a Good Thing, av Giorgos Kallis

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu