Generation Göteborg

Det är 14-16 juni tjugo år sen EU-toppmötet i Göteborg, med massprotesterna, upploppen och repressionen. I det här avsnittet gör vi ett återbesök till den händelsen. Vilken generation var det som formades under Göteborgsprotesterna. Var tog de vägen sen. Och vilka röster är det som kunnat ge sin version av toppmötesprotesterna? Gäst är Victoria Rixer, som själv deltog i protesterna och nu skriver en bok om den vändning i hennes liv Göteborgshändelserna innebar. Hur lever arvet från globaliseringsrörelsen vidare idag?

Läs mer (fylls på):

Oskar Sjödin och Jonas Söderqvist: Hotet mot demokratin (film)

Globalisering underifrån: Arvet från Göteborg

Brand – tema generationer