Solen som aldrig går ner

2021-04-17

Foto: David Huang

”Atomkraft – nej tack”, märket med den leende solen, är antagligen den mest spridda politiska symbolen från Danmark (för några år sedan flammade det också upp ett intresse för den danska flaggan utomlands men det verkar ha slocknat).

Mindre känd är historien om hur folkrörelsen OOA (Organisationen Til Oplysning Om Atomkraft) faktiskt såg till att Danmark aldrig fick några kärnkraftverk.

En av milstolparna är atomkraftmarscherna 1978. Stevns på Sjælland och Gyllingnæs på Jylland var två platser där energibolagen tänkte lägga kärnkraftverken, med en majoritet av politikerna bakom sig. Därför blev dessa platser också startpunkter för marscherna som hade Köpenhamn respektive Århus som mål. Deltagarna kunde räknas i tiotusental och marscherna pågick i flera dagar. I backspegeln verkar marscherna ha varit avgörande för att vända opinionen och ge politikerna kalla fötter.

I boken om atommarscherna, som gavs ut samma år, går det att följa de enorma logistiska utmaningar som det innebar att marschera tusentals under flera dagar. Toalettlösningar ska göras, grannarna på vägen ska informeras, ett fält måste röjas på sly för att kunna användas. Det gick även åt en hel del Tuborg att döma av bilderna.
Talen på vägen var många, och särskilt ett från präststudenten Jens Brøndum fastnade:
”De säger, att om vi kan leva med 1000 trafikdöda om året, så kan vi också bära risken för 20.000 döda i cancer från Barsebäck. /…/

Ja, men vi har inte infört bilismen. Ingen kom med klara konsekvensbeskrivningar i handen och frågade folket om de kunde bära omkostnaderna. /…/[Atomkraften] är slutligen droppen, som fått den bittra bägaren att rinna över. Därför svarar vi nu, utan att ha blivit tillfrågade, att svaret är nej.”

Det dröjde till 1985 innan planerna på kärnkraft var helt avslutade i Danmark. Och OOA fortsatte sin kampanj mot Barsebäck tills nedläggningsbeslutet slutligen kom 2000, sen hade organisationen uppfyllt sina mål och lade ner verksamheten.

För den som inte har tid att gräva djupt i danska bokbörser och antikvariat, finns nu hela historien tillgänglig på ett nyöppnat onlinemuseum på www.atomkraftnejtak.dk

Museet ger en inblick i den folkliga och kulturella mobilisering som vann mot alla odds. Oavsett vilken fråga du är engagerad i finns det skäl att inspireras. Man kan också notera att exempelvis frågan om avfallet, som var stor på 70-talet, är långt ifrån löst med kopparkapslar som börjar erodera redan efter några år, samtidigt som högern mobiliserar för mer kärnkraft. Ett existentiellt SMS-lån med en ränta som löper på 100.000 år.

Christian Tengblad

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu