2021-03-18

Hur har coronapandemin påverkat människors arbetsförhållanden? Vilka förändringar ser vi och vilka konsekvenser får det för arbetslivet framöver? Allt åt alla Göteborg delar med sig av några resultat från sin undersökning om arbete under coronapandemin. Vi talar om högre arbetsbörda, fusk med permitteringar och fackets frånvaro.

Läs Allt åt alla Göteborgs rapport Att arbeta i pandemin.

Stöd Allt åt alla Göteborg på Patreon!

Facebook: Allt åt alla Göteborg
Instagram: @alltatallagbg
Twitter: @alltatallagbg

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu