2021-03-09

Vi pratar om kampanjen ta hemmet tillbaka och djupdyker i begreppet reproduktivt arbete. Vi intervjuar också Eleonora Cappuccilli från nätverket EAST och Sarah Degerhammar Bonk, vårdarbetare och arrangör av  SAC feministiska konferens 2021.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu