2021-03-05

Stundens Hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla. Martín, Lucy och Martin tar sig igenom svensk korruption, israeliskt nyval, och kriget i Etiopien.

Stötta gärna oss på vår Patreon!
Handla gärna i vår Webshop!

Instagram: @Radio åt alla
Twitter: @Radio åt alla

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu