Framåt barbarer

Erfarenheter från protester lever kvar och lyfter nästa, kamper ackumuleras. Men organisationerna spelar allt mindre roll, istället är det informella sammanslutningar, ”ickeorganisationer”, som utgör kärnan i dem. Så summerar tidningen Endnotes de senaste årtiondenas protestvågor. Kamperna är ofta ”antiforma”, menar de, men hur ser relationen ut till politiska reformism och reaktionär konformism? Och var passar MAGA-stormningen av Kapitolium i USA in i detta mönster, bär verkligen alla kamper på en kommunistisk potential? Gäst: Olle från Vår makt-konferenserna och Kalle från Allt åt alla Malmö.

Läs mer:
Endnotes: Onward barbarians
https://endnotes.org.uk/other_texts/en/endnotes-onward-barbarians

Giorgio Agamben: Rörelse

Navid Pourmokhtari: Non-Movements as Social Activism

Nada Ghandour-Demiri: The Urban Subalterns and the Non-Movements of the Arab Uprisings: An Interview with Asef Bayat
https://www.jadaliyya.com/Details/28301

QAnon Anonymous: Episode 125: Coup Anon feat Elle Reeve & Eleanor Janega