2021-01-12

Erfarenheter från protester lever kvar och lyfter nästa, kamper ackumuleras. Men organisationerna spelar allt mindre roll, istället är det informella sammanslutningar, ”ickeorganisationer”, som utgör kärnan i dem. Så summerar tidningen Endnotes de senaste årtiondenas protestvågor. Kamperna är ofta ”antiforma”, menar de, men hur ser relationen ut till politiska reformism och reaktionär konformism? Och var passar MAGA-stormningen av Kapitolium i USA in i detta mönster, bär verkligen alla kamper på en kommunistisk potential? Gäst: Olle från Vår makt-konferenserna och Kalle från Allt åt alla Malmö.

Läs mer:
Endnotes: Onward barbarians
https://endnotes.org.uk/other_texts/en/endnotes-onward-barbarians

Giorgio Agamben: Rörelse

Navid Pourmokhtari: Non-Movements as Social Activism

Nada Ghandour-Demiri: The Urban Subalterns and the Non-Movements of the Arab Uprisings: An Interview with Asef Bayat
https://www.jadaliyya.com/Details/28301

QAnon Anonymous: Episode 125: Coup Anon feat Elle Reeve & Eleanor Janega

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu