Hot om vild strejk på Pågatågen

2021-01-02

På nyårsafton genomförde anställda vid Pågatågen i Skåne ett möte som röstade för att gå ut i vild strejk om inte hotet om uppsägning av huvudskyddsskyddsombudet Ola Brunnström dras tillbaka. Pågatågen drivs liksom mycket kollektivtrafik i Sverige av den multinationella transportjätten Arriva, vars huvudägare är det tyska statliga järnvägsbolaget Deutsche Bahn.

Bakgrunden är en lång tid av konflikter mellan arbetarna och Arriva. De utmynnade i att arbetsgivarorganisationen Almega under hösten 2020 tvingade fram ett kollektivavtal mot Arrivas vilja, för att slippa en utökad konflikt. Som svar på detta har Arriva beslutat genomföra så kallad hyvling, vilket innebär att personal skulle tvingas gå ner i arbetstid från 100 procent till 80 procent. Detta möttes av motstånd från personalen, över 300 av 318 berörda sade nej till hyvling.

I december sades 12 lokförare upp på grund av att personalen vägrade gå med på hyvlingen. Samtidigt beslutade man att försöka köpa ut huvudskyddsombudet, som varit en av de drivande fackliga organisatörerna. Han tackade nej till detta och är nu kallad till ett möte med ledningen måndag 4 januari, då han förväntas bli uppsagd eller avskedad.

Det är till svar på detta som en vild strejk nu är utlyst. Strejken kommer enligt strejkkommitténs blogg att påbörjas direkt efter mötet, om huvudskyddsombudet sägs upp eller avskedas. Det finns i nuläget ingen insamling till stöd för de strejkande, men en sådan kommer att öppnas om det blir aktuellt. Förbundet Arbetarsolidaritet har sedan tidigare en stridsfond till stöd för vilda strejker och annan utomfacklig arbetsplatskamp som det går att sätta in pengar till.

Tidningen Brand följer utvecklingen och uppmanar alla att sprida information om situationen vid Pågatågen. Om det blir aktuellt så stöd också de strejkande ekonomiskt. Låt 2021 bli de vilda strejkernas år!

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu