2020-12-14

Medelklassen är globalt på fallrepet. Vart tar en proletariserad medelklass vägen, kommer den att radikaliseras eller bli reaktionär? Som en del av diskussionen av medelklassens politiska inflytande har Barbara och John Ehrenreichs klassbegrepp Professional Managerial Class (PMC) plockats upp igen. Vilken roll har PMC-medelklassen spelat för vänsterns och välfärdsstaten historiskt? Vad är konflikterna, antagonismen och alliansmöjligheterna med arbetarklassen? Gäst är Dave från Centrum för marxistiska samhällstudier Stockholm.

Läs mer:

Barbara och John Ehrenreich, The Professional Managerial Class (1976)
https://library.brown.edu/pdfs/1125403552886481.pdf

Barbara och John Ehrenreich, Death of a Yuppie Dream – The Rise and Fall of the Professional-Managerial Class (2013)
http://www.rosalux-nyc.org/death-of-a-yuppie-dream/

Alex Press, On the Origins of the Professional-Managerial Class: An Interview with Barbara Ehrenreich (2019)

Amber A’Lee Frost, The Characterless Opportunism of the Managerial Class (2019)

Erik Olin Wright, Class boundaries in advanced capitalist societies (1976)
https://newleftreview.org/issues/i98/articles/erik-olin-wright-class-boundaries-in-advanced-capitalist-societies

Erik Olin Wright, Class Counts (1997), Cambridge University Press

Hampus Andersson, I väntan på klasspolitik (2018)
https://www.katalys.org/wp-content/uploads/2018/03/No-11.-I-v%C3%A4ntan-p%C3%A5-klasspolitik.pdf

Göran Therborn, Dreams and nightmares of the world’s middle classes (2020)
https://newleftreview.org/issues/ii124/articles/goran-therborn-dreams-and-nightmares-of-the-world-s-middle-classes

Podcasts:

Cosmopod, From NPC to PMC (2020)
https://poddtoppen.se/podcast/1469843985/cosmopod/from-npc-to-pmc

Jacobin, RadioBehind the News: PMC; US Hegemony in Decline (2019)
https://blubrry.com/jacobin/51301537/behind-the-news-pmc-us-hegemony-in-decline/

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu