2020-12-14

Våra städers offentliga rum angrips av planerare, privatisering, och utökad övervakning. Våra gator blir mer och mer livlösa och ordnade. Vad måste göras? Kan oordning formges? Dessa frågor ställer sig Pablo Sendra och Michael Sennett i boken Designing Disorder: Experiments and Disruptions in the City. Kalle och Ana har läst och försöker förstå var ordning och oordning överlappar, och hur oordning kan bli en estetik för nyliberal stadsplanering.

Köp boken från Verso.

Musiken i avsnittet från Doktor Kosmos – Bredäng Centrum

Stötta gärna oss på vår Patreon!
Handla gärna i vår Webshop!
Instagram: @Radio åt alla
Twitter: @Radio åt alla

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu