# 20 – Den urbana talgoxens telomerer

https://klimatetellerkampenomtidenhome.files.wordpress.com/2020/10/klimatet-eller-kampen-om-tiden-omslag.jpg

I det här avsnitter diskuterar vi hur folkhälsan påverkas av miljön. För att guida oss i ämnet har vi med oss Malin Stenborg Lundgren som doktorerar inom miljöepidemiologi. Vi pratar om grönområden, vegantrenden, telomerer på talgoxar, socioekonomiska gradienter och mycket annat. Intressant? Absolut!