Radio åt alla

Jord åt Folket-Podden #2: Baggböleriet då & nu

2020-11-12

I detta avsnitt behandlas baggböleriet som ägde rum på slutet av 1800-talet, vi läser ur Jonas Stadlings Vår Irländska Fråga och pratar om SOU:15, den statliga utredningen som utvärderar ifall det återigen ska bli tillåtet för företag att köpa skogs- och jordbruksmark. Baggböleriet för 150 år sedan lade grunden för de stora skogsföretagen och möjliggör ett fortsatt baggböleri (eller ‘land grabbing’ som det kallas idag) i Baltikum där företag som IKEA köper upp mark och driver på en avbefolkning av landsbygden och igenplantering av jordbruksmark.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu