2020-09-11

Det går inte att komma ifrån den bittra debatten om identitetspolitiken. Men vad är det egentligen, mer än ett skällsord? Feministen Wendy Brown var en tidig konstruktiv kritiker inifrån. Hon diskuterade hur en politik baserad på hämnd, som utgår från skador och oförrätter, det Nietzsche kallade ressentiment, har svårt att komma med framåtriktade visioner och uppbyggande förslag. Idag dominerar ressentimenten all politik och identitetspolitiken finns i vartenda politiska läger. Hur kan vi gå bortom den, utan att blunda för förtryck eller återskapa de strukturer som underordnar oss? Gäst i detta avsnitt är Viktor från tidningen Brand.

Läs mer:

Wendy Brown: Att vinna framtiden åter

Leila Brännström (Bang): Begär vs identitet
https://web.archive.org/web/20180720115028/http://www.bang.se/begar-vs-identitet/

Jason Read: The principle of our negative solidarity

Mathias Wåg (Brand): Ressentimentsvänstern

Mathias Wåg (Brand): Solidaritet är det värsta vi vet:

Wendy Brown: Feminist Change and the University

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu