2020-05-20

Familjen, fabriken, fängelset. De disciplinära institutionerna hos Foucault som skapade subjekt. Som skapade individer och massor. Men under 1900-talet hamnade de institutionerna i kris, eller rättare sagt, de spred sig i hela samhället. Med Fredrik Edin från bloggen Skumrask som gäst pratar vi om Gilles Deleuze framtidsspaning ”Postskript om kontrollsamhällena” från 1990. Kan den hjälpa oss idag att förstå hur makt utövas i samhället, mellan lockdowns och frihet under ansvar, social distansiering och social kontroll.

Läs mer:

Skumrask
https://fredrikedin.se/

Gilles Deleuze: Postscript on control societies
https://theanarchistlibrary.org/library/gilles-deleuze-postscript-on-the-societies-of-control

Jeremy Gilbert and Andrew Goffey: Control societies. Notes for an introduction.
https://www.lwbooks.co.uk/sites/default/files/nf8485_01introduction.pdf

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu