1 maj Göteborg: Aktion för en solidarisk vård

2020-05-03

I Göteborg på första maj genomfördes flera mindre torgmöten på olika teman. Socialistiska vårdarbetare samlades på Masthuggstorget 15.00 och gick mot Avenyn, symboliskt iklädda hemmabygd skyddsutrustning.

Följande blad delades ut under aktionen:


Program för en solidarisk vård under och efter coronakrisen

Vårdpersonal har länge larmat om orimliga arbetsförhållanden och hotad patientsäkerhet. Nu tvingas vi till extrema uppoffringar under en kris på obestämd tid. Därefter väntar ett berg av uppskjuten sjukvård.

Detta kräver en helt ny sjukvårdsorganisation där personal och patienter tillåts aktivt deltagande i de politiska besluten. Socialistiska vårdarbetare presenterar här ett trestegsprogram för att lindra effekterna av pandemin och för att vården ska stå bättre rustad att hantera ordinarie sjukvård och kommande kriser.

Steg 1 (akuta åtgärder):

Skydd till vårdpersonal nu

Prio ett är att göra vårdpersonalens arbetsmiljö säker. Myndigheter och arbetsgivare kan inte kräva av personal att fortsätta arbeta om adekvat skyddsutrustning saknas.

Förstatliga privat sjukvård

Den offentliga sjukvården är ryggraden inom svensk sjukvård. Men samtliga vårdresurser måste akut mobiliseras för att bemöta pandemin. Det är oacceptabelt med förtur för försäkringspatienter och att skattepengar går till vinster för vårdföretag. Staten skall samordna och leverera sjukvård utifrån behov och vård ska drivas offentligt.

Inför allmän flyktingamnesti

Situationen i flyktingläger riskerar att bli katastrofal då trängsel och brist på hygienartiklar utgör en perfekt miljö för viruset att spridas i. Flyktingläger måste utrymmas omedelbart och Sverige och EU bär ett tungt ansvar ifall denna livräddande åtgärd fördröjs.

Steg 2 (Åtgärder som bör genomföras skyndsamt):

Låt de rika betala notan för pandemin

Massiva stödpaket sjösätts nu till företag och banker. När hela samhället kraftsamlar är det löntagare som tar det största ansvaret. Vi tänker inte också betala krisen med våra skattepengar eller den statsskuld som används som argument mot att tillföra vården nödvändiga resurser. Vi kräver att politiken som har avskaffat förmögenhets-, arvs-, fastighets- och värnskatt samt den låga bolagsskatten ersätts med en konfiskatorisk skattepolitik mot storföretag och extremt rika.

Statlig produktion och lagerhållning av sjukvårdsmaterial och läkemedel

Sverige bör, gärna i samarbete med andra europeiska länder, påbörja produktion av läkemedel och sjukvårdsmaterial som ska styras av målsättningen en god och jämlik folkhälsa. Förenat med ansvarsfull lagerhållning och en tydlig plan för hur samhället kan ställas om för att möta olika sorters kriser.

Säkerställ tillgång till vård på alla nivåer

Sverige möter corona med lägst antal vårdplatser i EU och ett lågt antal intensivvårdsplatser, det beror på att skattesänkningar har prioriterats framför satsningar på arbetsmiljö och lönenivåer för vårdpersonal. Sjukhus med beläggningsgrad runt 100 % har inga marginaler att stå emot kriser. Vården behöver luft i systemet och de vårdplatser som nu skapas och bemannas måste förbli öppna permanent.

Steg 3 (Långsiktiga åtgärder):

Arbete på vårdpersonalens villkor

Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården har länge varit usel och hotar allvarligt patientsäkerheten. Vi kräver villkor inom hälso- och sjukvård som syftar till att bibehålla personal och kompetens och nollställa behovet av dyr hyrpersonal.

En demokratisk och jämlik sjukvårdsorganisation

En stor del av orsaken till de problem vi ser inom vården idag är marknadslogik och toppstyrning. En demokratisk vård fordrar att vårdpersonal har rätt att välja sjukhusledning. De högsta tjänstemännen inom vården ska vara möjliga att avsätta om en majoritet av vårdpersonalen kräver detta. Vidare bör representanter för all personals fackförbund samt patientrepresentanter sitta med i sjukhusens styrelser och ha vetorätt gällande större omorganisationer.

En trygg arbetsmarknad och löner som går att leva på

Karensdagen bör slopas för alltid. Inom alla sektorer ska den primära anställningsformen vara fast anställning, och de lägsta lönerna måste höjas. Alla måste ha råd och möjlighet att stanna hemma från arbetet vid sjukdom för att undvika att sprida smitta, och ha möjlighet att tillfriskna. Det planerade försvagandet av LAS måste stoppas.

I denna kris står vi inför ett ödesdigert vägval. Om vi tillåter en fortsättning av högerns och socialdemokraternas katastrofala vårdpolitik kommer Sverige att få ett sargat vårdsystem med personalflykt och separata vårdköer för de rika. Låt oss kämpa för en hållbar sjukvård för patienter och vårdarbetare!

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu