AG Hedvigs första majtal: Störta fossilkapitalet

2020-05-02

Första maj hade vi i AG Hedvig äran att få vara med i både Cyklopens och Allt åt alla Malmös radiosändningar, tack för det! Här kommer talet som vi bidrog med.

250 000 människor per år. Så många människor uppskattas komma att dö årligen mellan 2030 och 2050 till följd av klimatförändringarnas effekter; värmeböljor, svält, stormar, översvämningar och klimatrelaterade sjukdomar. Detta enligt en rapport WHO, FN:s världshälsoorganisation, släppte 2018. Men människor dör redan nu på grund av den klimatkris som vi genomlever, av extremväder och när jordbruksmarker förstörs. Ovanpå detta har vi nu ännu en kris att hantera – Corona. Dessa kriser har något gemensamt – de är båda kopplade till kapitalismens omättliga behov av att expandera för att överleva. Expansionen tar sig fysisk form då allt större delar av naturen läggs under mänsklig kontroll. En konsekvens av vår behandling av djur och natur som blott industriella råmaterial har lett till en förhöjd risk för spridning av virus från djur till människor. Något annat de har gemensamt är att det är de människor som lever med störst otrygghet och minst resurser som har sämst förutsättningar att skydda sig från krisernas härjningar.

Men trots denna kris, som stoppar oss för att mötas fysiskt, just nu, lever vi i en tid där klimatfrågan mobiliserar fler människor än någonsin, vilket väcker hopp för klimataktivister runt om i världen som länge kämpat för klimaträttvisa. Äntligen sätter vi tillsammans klimatfrågan på tapeten. Men ofta är perspektiv som klass och antirasism i rörelsen bortglömd och därför har vi som radikal vänsterrörelse ett viktigt utrymme att fylla i den breda klimatrörelsen. Vi måste ta detta tillfälle i akt och lyfta frågor om klimaträttvisa globalt där krav om en hållbar omställning även ska innefatta sociala aspekter. Det globala nord är de som bär störst skuld – både historiskt och i nutid – för utsläppen och därigenom klimatförändringarna som globala syd drabbas hårdast av geografiskt och ekonomisk. Vi måste ta tillfället i akt att prata om och solidarisera oss med alla människor på flykt, särskilt i en framtid där människor i allt högre grad kommer behöva fly undan klimatkrisens konsekvenser. Högre murar och gränsbevakning är aldrig svaret.

Vi måste aktivt avskriva och kämpa mot ekofascistiska narrativ där förstärkta gränser och frågan om vilka människor som har rätt att leva ses som acceptabla lösningar. Den klimatkris som det här systemet redan förorsakat kan inte lösas med gränsbyggande. Ekofascismen erbjuder inga lösningar som inte leder till att människor som redan drabbas av klimat­förändringar drabbas ännu hårdare. Klimatkampen måste därför alltid vara, och förbli, antifascistisk.

För någon vecka sedan ordnade Haymarket books ett semnarium med forskaren Keeanga-Yamahtta Taylor och författaren och journalisten Naomi Klein. Keeanga talade då om hur det här är en tid när vi ser skynket som dolt orättvisorna i kapitalismen dras undan, vi ser hur våra äldre blir kastade under bussen i ett sjukvårdssystem som inte finns för alla. Vi måste driva på ett narrativ som också tydliggör att människor alltid blir kastade under bussen inom detta system. Hur det finns ett världssystem som gör att människor i globala syd i och med en historia av kolonialism och en pågående exploatering av resurser aldrig fått chansen att bygga upp reserver och skydd för att klara av klimatkrisen. Sårbarheten är ett faktum som globala nord är ansvariga för.

I den här tiden av corona ser vi hur många talar om att man längtar efter att den här pandemin blåst förbi, att man längtar efter att samhället ska bli som vanligt. Men vi vill inte återgå till ett samhälle likadant som innan. Vi vill inte ha tillbaka den gamla världen där exploatering av oss och naturen är vår vardag. Som antikapitalister önskar vi och kämpar för en annan värld. Att vara antikapitalist, att drömma om och organisera sig för ett annat samhälle där ekologisk och social rättvisa är nödvändigt i denna tid. Vi måste stoppa fossilkapitalet som fortsätter utnyttja oss och naturen. Just nu pågår flera kampanjer som riktar in sig på att hindra fossilkapitalets framfart: Stoppa Preemraff, Stop Baltic Pipe, Shell Must Fall och Ende Gelände. Vi behöver bli ännu fler och ännu starkare. Vi möts i kampen!

STÖRTA FOSSILKAPITALET, STOPPA PREEMRAFF!
PUSS

/AG HEDVIG

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu