Inför 1 maj: Vad har SAC för första majplaner?

2020-04-16

Tre frågor till SAC:s generalsekreterare Erik Bonk inför årets första maj.

Vad kommer SAC göra på 1 maj i år – när det inte går att demonstrera?

Vi håller på att producera en film med tillhörande tal. Utöver det kommer vi uppmana våra medlemmar att göra små ”aktioner” som de filmar och lägger upp. Det rör sig om att flagga från balkongen eller fönstret, sjunga internationalen eller hålla tal/dikter/sånger och lägga upp. Vi kommer sedan sammanställa allt och lägga upp på våra kanaler. SAC kommer även att medverka i Cyklopens förstamaj-radio.

Hur kan vi hitta en kollektiv styrka fast vi sitter isolerade?

För SAC:s del fortsätter kampen på arbetsplatserna mer eller mindre som vanligt. Största skillnaden är att vi förhandlar, har möten och utbildningar via videolänk. Men folk måste i de flesta fall fortfarande gå till jobbet och där är problemen de samma som tidigare med ett grovt underskott av demokrati och medbestämmande för de anställda.

Vilka frågor är viktiga att lyfta just nu?

Relaterat till Corona är det ju viktigt att lyfta de åtgärder som vidtagits för folkets bästa. Det vill säga slopad karensdag, lägre krav för att erhålla a-kassa, gratis kollektivtrafik (på bussen), satsning på folkbildning och fokus på folkhälsa framför privata ekonomiska intressen.

Vad som är bra och rekommenderat under en kris borde rimligen även vara bra och rekommenderat för att förebygga kriser, mellan kriserna. Uppenbarligen finns pengarna när det behövs. Problemet är som alltid en skev fördelning av pengarna.

Nu har vi fått bekräftat svart på vitt (för de som inte fattade tidigare) att privatiseringar inom vård och omsorg är livsfarligt för samhället i stort.

”Fördelen” med en pandemi är att den drabbar alla och att sjukvården, som vilar på djupt humanistiska värderingar, blir den auktoritet den borde vara. Till skillnad från krig till exempel, där militären, som är allt annat än humanistisk, tar kommandot.

Det viktiga nu är ju att se till att lärdomarna från denna kris, som alla kretsar kring ett solidariskt förhållningssätt, inte glöms bort efter krisen. Att saker och ting INTE återgår till ”det normala”. Att de som förlorat sina arbeten på grund av krisen återanställs på tryggare grunder än innan. Att karensdagen INTE kommer tillbaka och att A-kassans generösa regler fortsätter att gälla. Att vård- och omsorgspersonal får den samhällsstatus (och lön) som de förtjänar. Att vi som samhälle fortsätter att sätta folkhälsan högre än fåtalets ekonomiska intressen. Att alla de som gått med i fack och a-kassa under de senaste två månaderna stannar kvar efter krisen, i gemensam kamp för det gemensamma intressena.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu