2020-04-06

Vi pratar med två skånska vårdarbetare om hur sjukvården står sig pall under den rådande Corona-pandemin. Skyddsutrustning och vårdplatser var redan en bristvara innan krisen blev en verklighet, men hur ser situationen ut idag, och vems fel är det egentligen? Hur länge ska vi låta New Public Management och Nyliberalism styra samhällets mest basala funktion, alltså sjukvården?

Stötta gärna oss på vår Patreon: https://www.patreon.com/alltatallamalmo

Facebook: Allt åt alla Malmö
Instagram: @alltatallamalmo
Twitter: @alltatallamalmo

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu