Kontrapunkt: Vi ger upp drömmen om Malmös solidariska hjärta

2020-02-24

Vi vill berätta om det kanske svåraste beslutet i vår historia hittills. Efter att ha vridit och vänt på situationen och letat lösningar har vi, alla engagerade medlemmar på Kontrapunkt, beslutat att lämna vår lokal på Norra Grängesbergsgatan 28. Det är med brustet hjärta och djup sorg som vi konstaterar att vi avbryter Bygglove, uppbyggnaden av Malmös solidariska hjärta i form av ett solidaritetscenter, kreativ- och sociopolitisk mötesplats under samma tak. Som det ser ut nu monterar vi ner och flyttar ut under februari och mars.

Efter år av kamp mot vår förra hyresvärd, flyttade vi i januari 2019 in i vår nya lokal. Flytten från våra gamla lokaler, där vi hade byggt upp vårt kulturhus och sociala center under tio år, lärde oss att vårt hem är något vi bär med oss i vårt hjärta. Att det inte spelade någon roll var vi höll hus, för ur kampen som varit Kontrapunkt har det växt fram ett kollektiv av människor, som för varje utmaning vi tagit oss an, har blivit överbevisade om att det är tillsammans vi är starka. Samtidigt visste vi att en egen plats och bas har öppnat upp för att vi kunnat mötas, mobilisera och bygga upp strukturerna som möjliggjort allt ifrån sprakande kulturarrangemang och mättande folkkök till att kunna ge tillfälligt tak och värme åt tusentals.

“Det behövs inget bygglov för att bygga drömmar” sa vi i april förra året när vi drog igång Bygglove – kampanjen för återuppbyggnaden av Kontrapunkt. Såklart behövs det bygglov och tillstånd – men det är friheten att drömma gränslöst som är grunden i bygget av en bättre och mer solidarisk värld.

Vi flyttade in i vår nya lokal med en vision om att samla alla de verksamheter vi tidigare gjort och haft utspridda, under ett och samma tak. En plats där kultur, politik, miljö- och social hållbarhet självklart sammanstrålar. Med en längtan efter en kreativ plats, där ett myller av människor möts för att tillsammans lära av varandra och ansluta sig till ett organiskt nätverk som tillsammans arbetar för ett rättvisare och mer solidariskt Malmö. Möjligheten att mötas och organisera sig är grundläggande för demokratin och organisationer i Malmö är hårt drabbade av både bristen på, och nedstängningen av, befintliga mötesplatser.

Många delade vår längtan och responsen på Bygglovekampanjen har varit fantastisk – över 700 000 kr har kommit in i donationer från privatpersoner, organisationer och företag. Ett tiotal byggentreprenörer har engagerat sig ideellt eller till reducerat pris för att bidra till återuppbyggnaden. Flera hundra personer har engagerat sig ideellt i verksamheten och uppbyggnaden. Så mycket vilja, entusiasm och hopp har kanaliserats in i kampanjen. Därför är det otroligt sorgligt att konstatera att det inte räcker hela vägen.

Extremt utdragna besked från Malmö Stadsbyggnadskontor har försenat byggstarten och väntetiden har ansträngt vår ekonomiska situation till max. I april beräknade vi budgeten till 1,9 miljoner fram till sista september. Vid dagens datum har vi endast fått ihop lite mer än en tredjedel. Pengarna som kommit in har finansierat bygglovsavgifter, arkitekt- och konstruktörsritningar, det vi hunnit bygga (matsvinnsköket) och delar av lokalhyra under tiden. Det har varit långa, svåra månader av väntan på byggstartsbesked och bygglov, där vi gjort vårt yttersta för att få ekonomin att gå ihop

Vi inledde alltså 2020 i ett extremt pressat läge. Vi väntade fortfarande på byggstartbesked för två delar av lokalen. Utan verksamhet igång är inkomstkällorna få. Vår lösning för att färdigställa återuppbyggnaden och få igång verksamheterna, var att ta ett banklån. Det var där vi var när anklagelser och kampanj mot oss drog igång genom media.

Myndigheternas granskningar som följde, och fortfarande pågår, har lett till omgående pausade utbetalningar och beslut om återbetalning av essentiella bidragsstöd. I den akuta ekonomiska kris som uppstod ansåg vi det inte ansvarsfullt att ta ett stort lån, då säkerheten för lånet bestod av enskilda personers borgensåtaganden. Med lokal- och driftkostnader på över 100 000 kr/månad leder detta till att vi inte kan betala hyra för kommande månad/er. I det här läget ser att den enda ansvarsfulla lösningen är att lämna våra lokaler på NGBG.

Vi ger upp lokalerna – men vi ger aldrig upp kampen! Vi har sett vad som är möjligt när vi använder våra kollektiva krafter tillsammans. Drömmen och visionen om ett mer solidariskt Malmö med matsolidaritet och en öppen och kreativ mötesplats för alla lever vidare i oss.

Vi vill rikta ett enormt innerligt kärleksfullt TACK till alla som hittills delat drömmarna med oss, som stöttat, engagerat sig och kämpat med oss hittills. Ni är vi. Tillsammans har vi varit starka. Tillsammans är vi kampen som fortsätter! Vad som händer och exakt hur framtiden kommer att veckla ut sig återstår att se – vi vill skapa den tillsammans med er som vill vara med.

Med övermycket kärlek,
ert Kontrapunkt

genom Catalan, Mia, Evelyn, Sofie, Ulf, Johanna, Miro, Samuel, Nader, Blaise, André, Johanna, Waad, Kim, Niklas, Hanna, Andreya, Kalle, Filippa, Viera, Lott, Sofie, Monalisa, Niko, Jonas, Katerin, Magnus, Bernard, Emelie, Sara, Francis.

Läs mer:
Sammanfattning av Kontrapunkts situation just nu.
Rapport: BYGGLOVE – drömmen om Malmös kreativa och solidariska hjärta

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu