Habitat

Pilotavsnitt – Kollektivtrafiken och massprotesterna

2019-12-18

Brands nyaste podcast heter Habitat och handlar om de bebodda platsernas politik. Det är en podcast som utforskar urbaniteten som arena för klasskamp och andra sociala konflikter. Som tar sig an städernas form och innehåll. Som utforskar historiska, ideologiska och geografiska kontexter, men som också dyker ner i partikulariteter som hjälper till att förstå de större sammanhangen. Utgångspunkten är kampen för rätten till staden, till det förvandlade stadslivet, till verket och tillägnelsen. Välkommen.

I pilotavsnittet gästas Habitat av Marcus Mohall, medlem i Brandredaktionen och doktorand i kulturgeografi med inriktning på politiska konflikter kring kollektivtrafik. Avsnittets utgångspunkt är protesterna mot en prishöjning i tunnelbanan i Santiago de Chile i oktober, som eskalerade och generaliserades till en enorm massrörelse för en ny konstitution, mot hela det nyliberala projektet. Vad är det med kollektivtrafiken som gör den till en alltmer återkommande arena för bredare sociala konflikter?

Lästips:
Planka.nu – Vad tycker vi?
Fare-free public transport: lessons from Sweden
CityLab – Why Chile’s Massive Protests Started With a Subway Fare Hike
Viewpoint – Brazilian Revolt: An Interview with Giuseppe Cocco
RoarMag – In Brazil, a dual struggle against neoliberalism

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu