När vänstern gick i säng med miljörörelsen: Del 1

Specialpodd från Allt åt alla Göteborg! Medlemmarna Adam och Hanna från Allt åt alla Göteborg diskuterar tillsammans med klimataktivisterna Lisa och Tove om likheter och skillnader mellan den radikala vänstern och klimaträttviserörelsen utifrån olika erfarenheter. Samtalet är uppdelat i två delar. Detta är första delen.