Hjälp oss stoppa fossilgasterminalen i Göteborg!

2019-08-26

Den 6-8 september samlas vi, medborgare, göteborgare och miljövänner, i Göteborg för att tillsammans stoppa den pågående fossilgasexpansionen i Sverige. Företaget Swedegas är mitt uppe i byggnationen av en terminal för bunkring och lagring av fossilgas (av fossilgasindustrin kallad flytande naturgas, eller LNG) i Göteborgs hamn. Swedegas har även sökt ett så kallat koncessionstillstånd från regeringen för att ansluta terminalen till det västsvenska gasstamnätet, vilket skulle innebära en mångfaldigad ökning av importen av fossilgas i minst 40 år. Tid vi inte har, när klimatkatastrofen redan är en verklighet för många människor i världen.

Importterminalen som planeras i Göteborgs hamn är ett tydligt bevis på att Sverige, Europa och världen fortfarande inte tar klimathotet på tillräckligt stort allvar. Istället för att satsa på 100% förnybart planeras och byggs just nu infrastruktur och utvinning för fossilgas runt om i världen, så även i Sverige. Kol och olja byts ut mot ett nytt fossilt bränsle som fortsätter att hålla världen i fossilindustrins grepp. Trots den akuta klimatkrisen kan Sverige alltså vara på väg att låsa in sig i ett långt fossilberoende. Beslutet i frågan om koncessionstillstånd väntas komma från regeringen under hösten. Såväl energiminister Anders Ygeman (S) som vice statsminister Isabella Lövin (MP) har hittills duckat för klimataktivisters frågor om hur de ställer sig till fossilgasterminalen och om de tänker ge terminalen tillstånd. Vi kan inte lita på att de fattar rätt beslut. Därför är vi redo att stoppa fossilgasexpansionen med våra egna kroppar – och vi behöver dig!

Folk mot fossilgas är en massaktion med civil olydnad och ickevåldsprinciper. Att det är en massaktion innebär att vi kommer att vara många, och vi kommer att vara ostoppbara. Att det är en civil olydnadsaktion innebär att vi kommer att prioritera vad som är bäst för klimatet framför att följa lagen. Att det är en ickevåldsaktion innebär att vi inte kommer att utsätta någon person för fara eller låta oss bli provocerade av ordningsmakten.

Alla som läser och ställer sig bakom aktionskonsensus är välkomna att delta i Folk mot fossilgas. Oavsett om du har deltagit i aktioner tidigare eller inte, vill vi göra det möjligt för dig att vara med. Håll utkik efter aktionsträningar nära din ort, där kan du förbereda dig för aktionen och delta på en nivå som passar dig. Trygghet för alla på plats är av högsta prioritet för oss. Rekommenderad ålder för deltagande på Folk mot fossilgas är 18+, då vi inte kan erbjuda något extra stöd för yngre personer.

Vi som står bakom aktionen är strategiska och erfarna personer. Mobiliseringen, kommunikationen och själva aktionen genomförs för att få så stor påverkan som möjligt. Med din hjälp kan vi nå ännu längre!

I solidaritet med de människor vars levnadsvillkor, idag och i framtiden, förstörs av gasindustrin behöver vi agera när ny infrastruktur för fossilberoende byggs på vår bakgård, år 2019.

Klimatkrisen är här. Fossilgasexpansionen är här. Men det är motståndet också.

Folk mot fossilgas

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu