2019-08-04

Generation mot generation. Boomers mot snöflingor, måste kampen stå? Brittiska aktivisten Keir Milburn lägger i boken Generation Left ett klassperspektiv på generationsfrågan. Vad är det som gör en generation? Hur relaterar de till klass? Behöver de stå i motsättning till varandra? Och är den kommande generationen vänster? Eller ser vi rent av en Generation Greta, en grön generation nu stiga ut på den politiska arenan?

Keir Milburn: Like it or not, ‘Generation Snowflake’ has got a raw deal
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/21/generation-snowflake-young-people-wages-housing-leftwing

Keir Milburn: Mind the age cap

Patrick West: Should we stop calling millennials ‘snowflakes’?
https://catholicherald.co.uk/magazine/should-we-stop-calling-millennials-snowflakes/

Novara media: Generation left? [podcast]

Bella ciao: TIG Are Genocidal feat. Keir Milburn [podcast]

Tiden: Vänstervågen är här – ni ser den bara inte

Timbro: Högerväljarna är den nya mitten

DN: Ökad polarisering bland unga om migration och jämställdhet
https://www.dn.se/debatt/okad-polarisering-bland-unga-om-migration-och-jamstalldhet/

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu