Generation vänster

Generation mot generation. Boomers mot snöflingor, måste kampen stå? Brittiska aktivisten Keir Milburn lägger i boken Generation Left ett klassperspektiv på generationsfrågan. Vad är det som gör en generation? Hur relaterar de till klass? Behöver de stå i motsättning till varandra? Och är den kommande generationen vänster? Eller ser vi rent av en Generation Greta, en grön generation nu stiga ut på den politiska arenan?

Keir Milburn: Like it or not, ‘Generation Snowflake’ has got a raw deal
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/21/generation-snowflake-young-people-wages-housing-leftwing

Keir Milburn: Mind the age cap

Patrick West: Should we stop calling millennials ‘snowflakes’?
https://catholicherald.co.uk/magazine/should-we-stop-calling-millennials-snowflakes/

Novara media: Generation left? [podcast]

Bella ciao: TIG Are Genocidal feat. Keir Milburn [podcast]

Tiden: Vänstervågen är här – ni ser den bara inte

Timbro: Högerväljarna är den nya mitten

DN: Ökad polarisering bland unga om migration och jämställdhet
https://www.dn.se/debatt/okad-polarisering-bland-unga-om-migration-och-jamstalldhet/