2019-06-03

Vad är renovräkning? Vilka härskartekniker använder sig hyresvärdar av för att utnyttja sina hyresgäster? Vi bjöd in författaren och bostadsaktivisten Sara Degerhammar för att besvara dessa frågor genom att presentera boken ”Renovräkt! Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden” som hon skrivit tillsammans med Dominika Polanska och Åse Richards. När Sara inte skriver så är hon aktiv i nätverket Ort till ort i Stockholm. Samtalet hölls på en öppen innergård mitt på Möllan som en del i Stadskampsveckan 2019.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu