2019-04-28

Dags att återuppfinna framtiden. En vänster utan en vision om framtiden, vart den strävar, kommer aldrig bli en politisk kraft att räkna med. Vad finns det i kapitalismen som leder till ett bortom, till en postkapitalistisk värld bortom lönearbetet. 2013 kom Alex Williams och Nick Srnisec med ”Manifestet för en accelerationistisk politik”, ett manifest som gav upphov till en hel genre böcker på temat postkapitalism. Manifestet utvecklades 2015 till boken ”Inventing the future: Postcapitalism and a world without work”. I det här avsnittet av Apans anatomi tar vi oss an vänsteraccelerationismen som väg till postkapitalismen.

Läs mer:

Alex Williams & Nick Srnicek: Det accelerationistiska manifestet
https://paletten.net/journal/2014/01/28/295-2014

Alex Williams & Nick Srnicek: Inventing the future: Postcapitalism and a World Without Work
https://www.versobooks.com/books/2315-inventing-the-future

Novara media: Inventing the future (intervju)

David Graeber: Of Flying Cars and the Declining Rate of Profit.

Antoni Negri: Reflections on the Manifesto

McKenzie Wark: #Celerity: A Critique of the Manifesto for an Accelerationist Politics
https://speculativeheresy.files.wordpress.com/2013/05/wark-mckenzie-celerity.pdf

Nina Power: Decapitalism, Left Scarcity, and the State
https://fillip.ca/content/decapitalism-left-scarcity-and-the-state

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu