2019-03-18

Är feminism som är populistisk möjlig? Och marxistisk samtidigt? I manifestet Feminism för de 99 procenten försöker Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya och Nancy Fraser lansera en sådan plattform för den globala feministrörelse som växt fram de senaste tre åren. Den fjärde vågens feminism som en populism för att samla en majoritet. Utan att tumma på radikaliteten. En majoritetsfeminism, där alla ryms och som utgår från den sociala reproduktionen av arbetarklassen.

LÄS MER:
Feministiskt perspektiv: #8mars: Ostoppbara – feminister för alltid!
https://feministisktperspektiv.se/2019/03/12/8-mars-2019-varlden/
Upprop: Towards a feminist social strike in Sweden the 8th of March


Upprop: Angela Davis, Barbara Ransby, Cinzia Arruzza, Keeanga-Yamahtta Taylor, Linda Martín Alcoff, Nancy Fraser, Rasmea Yousef Odeh och Tithi Bhattacharya: Beyond Lean-In: For a Feminism of the 99% and a Militant International Strike on March 8


Transnational Social Strike Plattform: Power Upside Down – Womens global strike
https://www.transnational-strike.info/wp-content/uploads/TSSJ-03_Power-Upside-Down.pdf
Viewpoint magazine: Tema sociala reproduktionen:


The Dig: Feminism for the 99% with Tithi Bhattacharya
https://poddtoppen.se/podcast/1043245989/the-dig/feminism-for-the-99-with-tithi-bhattacharya
Tithi Bhattacharya: How Not To Skip Class: Social Reproduction of Labor and the Global Working Class


Bue Rübner Hansen: Surplus Population, Social Reproduction, and the Problem of Class Formation


Agata Czarnacka, Agata Araszkiewicz: Poland’s rebel women
https://www.eurozine.com/polands-rebel-women/
Thalia Beaty: Strike to Win: Can Polish Feminists Turn Protest Into Power?


Julia Lindblom: Feminismen går inte att vräka

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu