2019-02-24

Finns arbetarklassen fortfarande? Javisst. Men den är – och har alltid varit – en global klass. En heterogen fragmenterad klass utspridd i långa produktionskedjor över världen. I det här avsnittet av Apans anatomi diskuterar vi arbetarklassens internationella sammansättning och vad proletarisering innebär.

För mer läsning:

Inledande citat om strejken på Volvo från Radio Aktiv 5 maj 1980:

Viewpoint Magazine: Cyber-Proletariat – an Interview with Nick Dyer-Witheford

Karl-Heinz Roth: Global crisis – Global proletarianisation – Counterperspectives
https://biblioteca-alternativa.noblogs.org/gallery/6235/Global%20crisis-%20global%20proletarianisation%20k%20heinz%20roth.pdf

Wildcat: Global working class
https://libcom.org/library/global-working-class-wildcat-germany

Beverly Silver: The Remaking of the Global Working Class

Steven Colatrella: A worldwide strike wave, austerity and the political crisis of global governance
https://libcom.org/library/worldwide-strike-wave-austerity-political-crisis-global-governance-steven-colatrella

Guldfiske: Den globaliserade klassen

Per Bohman: Historien om VM – en kamp om dödssiffrorna
https://www.aftonbladet.se/a/vmREQ4?fbclid=IwAR3u2GP7iTrLoxyjDbZuckLxw4zzUWOhPvz5wkEd3zg0kTzLu_-BRp5oDcc

Martin Andersson: Cyberproletariatet
https://www.clarte.nu/clarte-pa-naetet/2-2016-robotarna/9706-Cyberproletariatet-97

Fredrik Edin: Vi är inte i Kansas längre

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu