Den globala klassen

Finns arbetarklassen fortfarande? Javisst. Men den är – och har alltid varit – en global klass. En heterogen fragmenterad klass utspridd i långa produktionskedjor över världen. I det här avsnittet av Apans anatomi diskuterar vi arbetarklassens internationella sammansättning och vad proletarisering innebär.

För mer läsning:

Inledande citat om strejken på Volvo från Radio Aktiv 5 maj 1980:

Viewpoint Magazine: Cyber-Proletariat – an Interview with Nick Dyer-Witheford

Karl-Heinz Roth: Global crisis – Global proletarianisation – Counterperspectives
https://biblioteca-alternativa.noblogs.org/gallery/6235/Global%20crisis-%20global%20proletarianisation%20k%20heinz%20roth.pdf

Wildcat: Global working class
https://libcom.org/library/global-working-class-wildcat-germany

Beverly Silver: The Remaking of the Global Working Class

Steven Colatrella: A worldwide strike wave, austerity and the political crisis of global governance
https://libcom.org/library/worldwide-strike-wave-austerity-political-crisis-global-governance-steven-colatrella

Guldfiske: Den globaliserade klassen

Per Bohman: Historien om VM – en kamp om dödssiffrorna
https://www.aftonbladet.se/a/vmREQ4?fbclid=IwAR3u2GP7iTrLoxyjDbZuckLxw4zzUWOhPvz5wkEd3zg0kTzLu_-BRp5oDcc

Martin Andersson: Cyberproletariatet
https://www.clarte.nu/clarte-pa-naetet/2-2016-robotarna/9706-Cyberproletariatet-97

Fredrik Edin: Vi är inte i Kansas längre