2018-12-29

Har upploppen kommit att ersätta strejken som den vanligaste protestformen? Det menar Joshua Clover i sin bok Riot.Strike.Riot. Han pekar på de franska gula västarna och menar att de är ett skolboksexempel på protester i vår tid. Är det bara att gilla läget, anpassa sig till situationen och ska vi räkna ut facket? Vad är skillnaderna mot att föra kamp i cirkulationen (om varornas priser) mot att föra dem i produktionen? Kan upplopp skapa nya institutioner, på det sätt arbetarrörelsens strejk kunde?

Läs mer:

Joshua Clover: The Rondabout riots
https://www.versobooks.com/blogs/4161-the-roundabout-riots?fbclid=IwAR2iEE6MJMmvBN_q2LR2412f4cYxQ3eZIytWSsyXLqRzsUDVcmSPSraoN4Q

Podcast: Riot. Strike. Riot – Joshua Clover och Nina Power
https://www.londonreviewbookshop.co.uk/events/past/2016/7/riot-strike-riot-joshua-clover-and-nina-power-on-the-new-era-of-uprisings

Samuel Hayat: Moral economy, Power and the Yellow Vests.
https://ediciones-ineditos.com/2018/12/11/moral-economy-power-and-the-yellow-vests/?fbclid=IwAR2H0HE4uzBFsKJj0wdfMujA3AE02Vu6EASP7GrheW_JeuUCpF_FbrPZmaU

Alain Bertho: Gilets jaunes: an extra-parliamentary political mobilization
https://www.versobooks.com/blogs/4169-gilets-jaunes-an-extra-parliamentary-political-mobilization?fbclid=IwAR2nRfrD5j_Avn_N5-5LGbzliW05yk1Hs96l8CV4GcaFMr2A6RqrkKOzet8

Undersökning: Gilets jaunes: a pioneering study of the ‘low earners’ revolt
https://www.versobooks.com/blogs/4180-gilets-jaunes-a-pioneering-study-of-the-low-earners-revolt?fbclid=IwAR0Kw60NMQUUMabbVY5VyXjFxQ78KU95mGED6y0Z6UW6QPfWkZdqqi8OOeU

rå:material: Spridda citat kring Gula västarna 1
https://ramaterial.wordpress.com/2018/12/20/spridda-citat-kring-gula-vastarna-1/?fbclid=IwAR3u2D5y15QGw5m9MoOmpCDKwu_iJdNYEWrhKfOfTxafarUF12Y-yvOKHCk

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu