2018-11-22

Hur mår den alternativa vänstermedian? I det här avsnittet diskuterar vi alternativmedia, från 60-talet fram till idag. Ska man bygga egna strukturer av motoffentligheter eller taktiskt intervenera i den borgerliga offentligheten? Vilka metoder har använts genom tiderna? Och varför blev sociala media en kontrarevolution mot alternativmedian?

Läs mera:

Alternativmedia – från vänster till höger:

Sandra Braman: Defining Tactical Media
http://people.tamu.edu/~braman/bramanpdfs/75_definingtacticalmedia.pdf

Geert Lovlink & David Garcia: The ABC of Tactical Media
https://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9705/msg00096.html

Nancy Fraser: Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy
http://my.ilstu.edu/~jkshapi/Fraser_Rethinking%20the%20Public%20Sphere.pdf

Christopher Kullenberg, Det nätpolitiska manifestet
https://monoskop.org/images/e/e3/Kullenberg_Christopher_Det_Natpolitiska_Manifestet.pdf

Rasmus Fleischer: Tapirskrift
http://www.axlbooks.com/content/home/9789186883300.pdf

Jacobin: Bhaskar Sunkara
https://newleftreview.org/II/90/bhaskar-sunkara-project-jacobin

Novara media:
https://www.newstatesman.com/politics/media/2017/09/luxury-communism-now-rise-pro-corbyn-media

Situationistiska internationalen:
A User’s Guide to Détournement: http://www.bopsecrets.org/SI/detourn.htm
Détournement as Negation and Prelude: https://www.cddc.vt.edu/sionline/si/detournement.html
Can dialectics break bricks? https://www.youtube.com/watch?v=mjUNY0433Do

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu