Bli media i kontrarevolutionens tid

Hur mår den alternativa vänstermedian? I det här avsnittet diskuterar vi alternativmedia, från 60-talet fram till idag. Ska man bygga egna strukturer av motoffentligheter eller taktiskt intervenera i den borgerliga offentligheten? Vilka metoder har använts genom tiderna? Och varför blev sociala media en kontrarevolution mot alternativmedian?

Läs mera:

Alternativmedia – från vänster till höger:

Sandra Braman: Defining Tactical Media
http://people.tamu.edu/~braman/bramanpdfs/75_definingtacticalmedia.pdf

Geert Lovlink & David Garcia: The ABC of Tactical Media
https://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9705/msg00096.html

Nancy Fraser: Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy
http://my.ilstu.edu/~jkshapi/Fraser_Rethinking%20the%20Public%20Sphere.pdf

Christopher Kullenberg, Det nätpolitiska manifestet
https://monoskop.org/images/e/e3/Kullenberg_Christopher_Det_Natpolitiska_Manifestet.pdf

Rasmus Fleischer: Tapirskrift
http://www.axlbooks.com/content/home/9789186883300.pdf

Jacobin: Bhaskar Sunkara
https://newleftreview.org/II/90/bhaskar-sunkara-project-jacobin

Novara media:
https://www.newstatesman.com/politics/media/2017/09/luxury-communism-now-rise-pro-corbyn-media

Situationistiska internationalen:
A User’s Guide to Détournement: http://www.bopsecrets.org/SI/detourn.htm
Détournement as Negation and Prelude: https://www.cddc.vt.edu/sionline/si/detournement.html
Can dialectics break bricks? https://www.youtube.com/watch?v=mjUNY0433Do