Nytt radikalt klimatuppror startar i Sverige

2018-11-16

Nu startar Extinction Rebellion, rörelsen som genom olydnadsaktioner agerar mot klimatförstörelsen, i Sverige. De första manifestationen i Sverige sker den 17 november på Mynttorget kl 13.00. Vi återger här ett utdrag ur rörelsens pressmeddelande:

”Extinction Rebellion i Storbritannien deklarerade sitt uppror den 31 oktober och har sedan dess utfört flera
uppmärksammade blockader av såväl vägar som olika regeringsdepartement. Nästan 100 väletablerade forskare har
givit dem sitt stöd. I ett öppet brev skriver forskarna att regeringen har misslyckats med att skydda medborgarna mot det hot som klimatförändringarna utgör, och att folket därför har en moralisk plikt att agera för att ”försvara livet självt”.

Bo Thorén är en av initiativtagarna till Extinction Rebellion Sverige.
– Det är massor av människor som känner att allt vi har försökt hittills för att skapa en omställning har varit ineffektivt. Tiden rinner ut och vi behöver mer kraftfulla åtgärder, säger han.

Extinction Rebellion Sverige har ännu inte formulerat sina formella krav, men i andra länder driver rörelsen att de
nationella utsläppen av växthusgaser ska upphöra senast år 2025. Ytterligare ett krav är att medborgarförsamlingar ska skapas för att garantera folkligt inflytande över de samhällsförändringar som måste till.

En huvudfråga är också den miljökris som det inte talas lika ofta om; den pågående massutrotningen.
– Sex av tio vilda djur har försvunnit från jordens yta och 200 arter går förlorade varje dag. Att naturen töms på liv tror jag väcker sorg hos många, och eftersom vi är beroende av de här ekosystemen hotar det även vår existens, säger Cajsa Unnbom, aktiv i Extinction Rebellion Sverige.
– De närmaste åren kommer att avgöra hela planetens framtid.

Förutom i Stockholm har Extinction Rebellion också startat i Göteborg, Malmö och Uppsala och alla är välkomna att ansluta sig”

Facebooksida.
Hemsida.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu