Podd

Ljudartikel: Krisens lockelse av Linn Spross

2018-11-05

Krisens lockelse av Linn Spross, ur Tid för monster

Kapitalismens kollaps innebär inte per automatik en övergång till ett bättre samhälle. Försämringen leder inte självklart till kamp.

Inläst av Marjo Palokangas.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu