Även revolutionen behöver klimatomställas

2018-11-01

Evig tillväxt och ett hänsynslöst utnyttjande av människor och miljö är otvivelaktigt en bärande del av kapitalismen. Miljöförstöring är en oundviklig del av kapitalismen, eftersom det enda syftet kapitalismen har är att ackumulera kapital och samla rikedomar på hög i så få händer som möjligt. Men är det omvända sant? Räcker det att förändra ägandeförhållandena för att komma tillrätta med klimatfrågan? Många verkar tänka att det ska stå kött på bordet och att det kommer vara självklart att vi kan göra flygresor till Thailand eller Kanarieöarna även när Världskommunismen har införts, att privatbilismen så att säga kommer vara en naturlig transportmetod även efter revolutionen. Tyvärr vittnar detta resonemang om en total brist på förståelse av vad kapitalismen är och hur allvarlig situationen är när det kommer till klimatförändringarna.

Vad är kapitalism egentligen? Kapitalismen är inte bara en orättvisa, där ett fåtal äger det mesta och vi  andra jobbar i hop pengar till dem. Kapitalism är ett fullfjädrat ekonomiskt system som organiserar produktionen av alla varor och tjänster på hela planeten. Marx delar upp mänskligheten i två klasser som realiserar kapitalismen, arbetare och kapitalister. Att kapitalisterna är ett litet fåtal som gör grova pengar på vårt arbete är obestridligt. Det betyder också att arbetarklassen utgör den överväldigande massan av människor på planeten. Arbetarklassen producerar och kapitalisterna profiterar. Men det är inte arbetarklassens enda funktion. Arbetarklassen är också konsumenter.

Visserligen har kapitalisterna kontroll över en ofantlig mängd pengar och kan lägga fantasisummor på lyxkonsumtion, men en mycket stor del av all konsumtion av mat, transporter och annat som hotar klimatet görs i syfte att reproducera arbetarklassen. Konsumtion är också den viktigaste kuggen i hur pengar och kapital cirkulerar i ekonomin. I kapitalismen är ekonomin inte planerad som bekant, utan i stället vilar intäkterna i produktionen på cirkulation av kapital genom konsumtion.

Oavsett vad man tycker om kapitalismen och vem som är moraliskt ansvarig för de klimatförändringar vi ser, så står vi inför vissa ofrånkomliga faktum. Det räcker inte med att hugga huvudet av överklassen och göra deras egendom gemensam. Det måste också göras stora, eller rent av mycket stora, förändringar i hur varor produceras och vilken konsumtion som kan förekomma.

Det finns en matematisk nödvändighet i att djurindustrin måste läggas ned, att det inte kommer vara möjligt att göra nöjesresor med flyg i framtiden och att privatbilismen till stor del måste upphöra. På hela planeten.

För att det ska vara möjligt att leva som människa på den här planeten så måste i princip alla sluta flyga, sluta äta kött och sluta köra bil privat. Det gäller även när produktionsmedlen ägs gemensamt. Detta blir särskilt tydligt om vi vill ha en framtid där alla människor på hela planeten ska kunna äta sig mätta, ha tak över huvudet och få tillgång till rent vatten. För att kunna realisera en sådan framtid behöver vi nämligen göra stora omfördelningar av resurser till fattiga områden på jorden där människors stora bekymmer inte är om de kan få äta stek till middag varje dag, utan om de kan få mat idag överhuvudtaget. Det finns många människor på jorden som aldrig flugit i ett flygplan eller för den delen suttit i en personbil. Dessa människor måste få en dramatisk höjning av sin levnadsstandard, något som med nödvändighet måste ske på bekostnad av de som i dag övertrasserar sitt klimatkonto å det grövsta. Det gäller nästan alla människor i Sverige.

Det är otvetydigt så att klimatförändringarna är verkliga. FN:s klimatpanel IPCC slog i dagarna fast att det med hög sannolikhet är så att mänskligheten redan orsakat en global temperaturhöjning på jorden på i genomsnitt 0.8-1.2 grader. Det är också mycket sannolikt att temperaturökningen kommer fortskrida snabbt så att den når 1.5 grader någon gång mellan 2030 och 2052. Rapporten går sedan igenom konsekvenserna av detta, vilket inte är trevlig läsning. Redan vid 1.5 grader handlar det om försurning av hav, utbredning av öknar och utdöende av olika djur och växter. Det handlar om förlust av skogar och förlust av inlandsis i Arktis och Antarktis. Mycket värre konsekvenser kommer drabba mänskligheten om vi sedan går över 1.5 grader i temperaturhöjning.

Vi står alltså inför en oerhörd utmaning där vi dramatiskt måste minska våra utsläpp på bara 12 år. Jag vet inte hur det är med er, men jag känner inte att 12 år är jättemycket tid att spela på när det kommer till införande av världskommunismen. Det betyder att vi omgående måste agera kollektivt för att minska de mest klimatskadliga konsumtionsmönstren redan nu. Vi måste stoppa djurindustrin, oljeindustrin och andra klimatskadliga industrier genom bojkotter, blockader och genom direkt aktion. Det betyder också att den som inte vill stå i opposition mot det kollektiva agerandet och bryta våra blockader själva också kommer behöva göra förändringar av sin egen livsstil.

Att det är orättvist att arbetarklassen ska behöva göra uppoffringar för att rädda planeten håller jag med om. Det moraliska ansvaret för rovdriften på planeten ligger otvetydigt hos överklassen och jag skulle inte önska något högre än att vi kunde avskaffa kapitalismen och förbjuda privategendom så snart som möjligt. Men även om vi gör det kommer vi tyvärr behöva sätta stopp för det fullkomligt hårresande överutnyttjandet av jordens resurser. Konsekvenserna av detta kommer drabba alla, framförallt oss som lever i västvärlden där utsugningen av fattiga människor i andra länder är det som håller uppe vår ohållbara livsstil. Ju snabbare vi inser detta, desto bättre för alla.

/ Micke Nordin

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu