2018-10-25

Begreppet ”det gemensamma” (allmänningar) har under de senaste årtiondena åter vitaliserats för att beskriva allt det som skapas, upprätthålls och vårdas utan direkt inblandning av varken marknad (det privata) eller stat (det offentliga). Från att Elinor Ostrom 1990 skrev sin nobelprisade kritik av Gareth Hardins ”Allmänningarnas tragedi” via nya sociala rörelser och teknologisk utveckling har en skola vuxit fram som ser detta begrepp som centralt för att skapa en väg bortom kapitalismen. I detta avsnitt rör vi oss från allmänningens idéhistoria till vår tids teorier – Antonio Negri & Michael Hardt, Ugo Mattei, Silvia Federici, David Harvey med flera – för att försöka förstå vad det handlar om.

Rekommenderad läsning/lyssning:

Eva-Lotta Hultén: Mår jorden verkligen bra av att ägas?
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/989615?programid=503

Lars Hermansson: En demokrati som bygger på gemensamt ägande
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/828157?programid=503

Alternativ stads textsamling om allmänningar:
http://www.alternativstad.nu/allmanningar.html

Böcker som nämns i avsnittet:

Karl Marx, Kapitalet band 1, kapitel 24: Den så kallade ursprungliga ackumulationen
https://www.marxists.org/svenska/marx/1867/23-d107.htm#h126

Ugo Mattei: Gemensam nytta
https://www.etc.se/kronika/hela-vart-samhalle-behover-ugo-matteis-motstandsrorelse
http://www.gp.se/kultur/kultur/upp-till-kamp-f%C3%B6r-det-gemensamma-1.3691535

Elinor Ostrom: Allmänningen som samhällsinstitution
http://www.politiken.se/tidskrifter/tpf/tpf10/tpf1001-03.pdf

Michael Hardt, Antonio Negri: Commonwealth
https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_(book)

Midnight Notes: The new enclosures
http://www.midnightnotes.org/newenclos.html

Tidskriften The Commoner:
http://www.commoner.org.uk/

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu