Fyra framtider

När den allmänna debatten stirrar sig blind på nuet och dess söliga regeringsförhandlingar målar vi de stora horisonterna. Utgångspunkten har vi hittat i boken ”Fyra framtider – visioner om en postkapitalistisk värld” av Peter Frase vars berättelse rör sig mellan forskning och sci-fi. Vi snackar automatisering och klimatkris. Överflöd mot resursbrist. Jämlikhet eller hierarki. Om vi går en domedag, ett nytt slags klassamhälle, en planering av ”var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” eller ett ”Allt åt alla” till mötes.

En kortversion av ”Fyra framtider” går att läsa här: https://www.jacobinmag.com/2011/12/four-futures
Radiointervju, lång: https://www.youtube.com/watch?v=MIZrPWc89Hc
Youtube-samtal om boken: https://www.youtube.com/watch?v=Zyyy65L0y84
The Guardians recension av Frase bok: https://www.theguardian.com/books/2016/nov/24/four-futures-life-after-capitalism-peter-frase-review-robots
Podden General intellect unit om boken: http://generalintellectunit.net/e/002-four-futures/
Podden Singularity Bros med Frase som gäst: https://singularitybros.com/episode-085-peter-frase-and-the-four-futures/
Podden Uppgång & Fall om Children of men: https://soundcloud.com/uppgangochfall/avsnitt-6-children-of-mark-fisher