Ett plejs för såna som oss

Allaktivitetshus, ungdomshus, frikvarter eller socialt center. Kärt ockuperat hus har många namn. I det här avsnittet gör vi en första neddykning i husockupationernas historia i Sverige på 70-talet och tidiga 80-talet. Historien om mötesplatser blir också en historia om vänsterns syn på fritiden, Folkets hus och ungdomsgårdar.

För mer info:
Mats Eriksson Dunér om allaktivitetsrörelsen: http://lu.academia.edu/MATSERIKSSON
Anders Svensson om Hagahuset Göteborg: http://blog.zaramis.se/2007/09/03/hagahusockupationen/
Filmen Züri Brennt: https://archive.org/details/ZuriBrannt