2018-10-01

Allaktivitetshus, ungdomshus, frikvarter eller socialt center. Kärt ockuperat hus har många namn. I det här avsnittet gör vi en första neddykning i husockupationernas historia i Sverige på 70-talet och tidiga 80-talet. Historien om mötesplatser blir också en historia om vänsterns syn på fritiden, Folkets hus och ungdomsgårdar.

För mer info:
Mats Eriksson Dunér om allaktivitetsrörelsen: http://lu.academia.edu/MATSERIKSSON
Anders Svensson om Hagahuset Göteborg: http://blog.zaramis.se/2007/09/03/hagahusockupationen/
Filmen Züri Brennt: https://archive.org/details/ZuriBrannt

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu