Det gamla inte dött, det nya inte fött

Val mitt i ett hegemoniskifte, i ett interregnum. I det här avsnittet tar vi hos hjälp av Gramsci för att gå in och studera valens anatomi, det svenska valresultatet. Hur ser relationen ut mellan kamper och valframgångar, hur skiljer sig valutvecklingen i norra och södra Sverige, på stad och på landsbygd, hur har klassröstandet förändrats?

Läs mer om interregnum och valanalys:
Tid för monster (Brand): https://tidningenbrand.se/brand/nummer-2-2018-tid-for-monster/
Ressentimentsvänstern (Mathias): http://guldfiske.se/2018/06/05/ressentimentsvanstern/
Frön till en svensk municipalism (Erik): https://tidningenbrand.se/brand/nummer-2-2016-det-lokala/fron-till-en-svensk-municipalism/
Om centerextremismen (J Persson): http://utredningen.nu/centerextremismen/
Om socialdemokratins förändring under hundra år (M Dronti): https://stadenalbatross.blogspot.com/2014/10/i-socialdemokratins-namn.html?m=1
Om Socialdemokraternas successiva nedgång 1974-2014 (A Lidström):
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1172030/FULLTEXT01.pdf
Fyra vägar framåt för vänstern (Flamman): http://flamman.se/a/fyra-vagar-ut
Magdalena Anderssons fel att S förlorade valet (Katalys): https://www.di.se/debatt/daniel-suhonen-magdalena-anderssons-fel-att-s-forlorade-valet/
Migration inget LO-väljarna prioriterade (Arbetet): https://arbetet.se/2018/09/11/val-2018-migrationen-inget-lo-valjarna-prioriterade/
S tappade flest röster där arbetslösheten är högst (Arbetet): https://arbetet.se/2018/09/13/s-tappade-flest-roster-dar-arbetslosheten-ar-hogst/