Skapa folket

Vad är vänsterpopulism? I det här avsnittet lyfter vi Laclau och Mouffes inflytelserika teorier om populismen som politikens urform och varför det är en populistisk situation just nu. Hur får man ett krav att förbinda en rad kamper, upprätta en mothegemoni och gå i närkamp med de härskande institutionerna? Och framför allt: hur skapar man ett folk?