2018-06-25

Tillbaka till kvarteret och våra egna bakgårdar. Det här avsnittet handlar om de urbana rörelsernas framväxt och deras konflikt både med den nyurbanism och stadsexpansion som sker på hela övriga landets bekostnad.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu