2018-06-05

Vad gör du om kriget och krisen kommer? Vad gör du om de myndigheter som ska hantera kriget och krisen visar sig vara en lika stor katastrof som det de ska bekämpa? Vi har svaret: katastrofgemenskaperna visar vägen. Det gäller att preppa som Kropotkin.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu