Zoner att försvara

Sprickor i kapitalismen, utopier med tänder, luckor vi kan bebo och temporära autonoma zoner vi är beredda att försvara.

Läs mer:
ZAD (Zone à Défendre / Zon att försvara, Notre Dame des landes): https://zadforever.blog/2018/04/24/the-revenge-against-the-commons/
Dokumentär om ZAD: https://www.youtube.com/watch?v=GDj5WY01o08
Nyheter från ZAD på engelska: https://enoughisenough14.org/tag/zad/

TAZ (Temporary Autonomous Zones): https://theanarchistlibrary.org/library/hakim-bey-t-a-z-the-temporary-autonomous-zone-ontological-anarchy-poetic-terrorism.a4.pdf
TAZ som talbok på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dK83oKv81SQ&t=2489s

Osynliga kommittén till våra vänner: https://theanarchistlibrary.org/library/the-invisible-committe-to-our-friends
Osynliga kommitéens NOW: https://cominsitu.files.wordpress.com/2018/02/invisible-committee-now-read.pdf

No TAV Aspedalen – Dalen som gör motstånd: https://tidningenbrand.se/brand/nummer-4-2011-krisprotester-och-hacking/dalen-som-gor-motstand/

Avsnittet:
RSS: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:448011864/sounds.rss