2018-05-17

Lästips:
Franco “Bifo” Berardi: Heroes – Mass Murder and Suicide (Verso)
https://www.versobooks.com/books/1746-heroes
Alla pratar om incels men vilka är de? (Politism)
http://www.politism.se/story/alla-pratar-om-incels-men-vilka-ar-de/#post-58621
Här är de svenska Incel-männen: ”Jag hatar kvinnor” (ETC):
https://www.etc.se/inrikes/har-ar-de-svenska-incel-mannen-jag-hatar-kvinnor

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu