Ursula K. Le Guin, 1929–2018

2018-02-03

I januari 2018 avled Ursula K. Le Guin, amerikansk fantasy- och science fiction-författare. Hennes böcker, bland andra fantasy-serien om Övärlden och science fiction-romaner som Mörkrets vänstra hand och På andra sidan drömmen, gör avtryck hos de flesta som läser dem. För vår rörelse är det nog framförallt Shevek: en berättelse om två världar (eng. ”The Dispossessed”), om det anarkosyndikalistiska samhället på planeten Anarres och de mer jordlika samhällena på dess tvillingplanet Urras, som varit en del av mångas väg in i anarkismen.

Le Guins politik var alltid närvarande och så även i ett tal vid USA:s National Book Awards 2014, som vi minns henne med och bär med oss framöver: ”Vi lever i kapitalismen. Dess makt tycks ofrånkomlig. Det gjorde även konungars gudagivna rätt. All mänsklig makt kan motstås och upphävas av människor.”

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu