2018-01-26

Erik, Fredrik och Valeria diskuterar Malmö Stad och Malmös fastighetsägares planer för att öka den upplevda tryggheten i Malmö genom kameraövervakning och anställandet av väktare. Diskussionen rör även större frågor om hur städer planeras utifrån att skapa nya människor med nya ideal, snarare än att tillgodose den befintliga befolkningens behov.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu