Radio åt alla

Välkommen till Malmö #3: Butiksdrakar och urban akupunktur

2017-08-17

I syfte att “läka samman staden” så har MKB och Malmö Stad, i samarbete med ett antal fastighetsägare, påbörjat en ombyggnation av stora delar av Rosengård. Detta “nya Rosengård” ska symboliseras med ett höghus som ska heta Culture Casbah, men bakom allt detta gömmer sig en stor utförsäljning, fulspel, möjlig gentrifiering, och massa annat! Marie, Olof och Fredrik försöker bena i vad som hänt och vad som möjligen kan komma att hända.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu