3 frågor till Avprivatisera Hagsätra

2016-06-30
 13528145_553451861501998_7411424165615407913_o

1. Vad är Avprivatisera Hagsätra? 

 Avprivatisera  Hagsätra är en reaktion på det demokratiska underskott som utförsäljningen av  allmännyttan i bland annnat Hagsätra skapat. I söderort var det Ikeas bostadsbolag Ikano som fick köpa upp beståndet, utan att de boende hördes i frågan. De har behandlats som marionetter utan egen röst, underordnade kapitalets intressen. Försäljningen sköttes bristfälligt, det var först efter att kontraktet skrivits på som de boende informerades, och det via medierna. En av de värsta konsekvenserna av den här affären är den systematiska bortträngning som just nu sker i Ikanos regi. Genom att utföra renoveringar, utöver det nödvändiga, höjer Ikano nu hyrorna i området med upp emot 63%, något som resulterat i att många måste flytta. 

Att  Ikano nu är den största hyresvärden i stadsdelen har fått direkt inverkan på levnadsvillkoren. Hyresgästernas inflytande över sin bostadssituation har fått ge vika för Ingvar Kamprads vinstintressen. Allt fler blir hemlösa, grannskap splittrats och med den bostadskris vi har idag, är det av största vikt att vi säkrar låga hyror och allas rätt  att bo.

2.  Hur hänger er kamp ihop med andra liknande frågor i Stockholm och hur kan andra som befinner sig i liknande situation hjälpa till i och dra lärdom av det ni gör? 

Den  utveckling vi sett i Hagsätra sker överallt. Vår kamp är ett sätt att lyfta vad som händer när företag tillåts äga stora delar av  bostadsbeståndet, centrum- samt handelsfaciliteter och därmed ensamma  bestämma över hela områden. Att allmännyttan sålts ut och lokala centrum  privatiserats är ingen hemlighet längre, men det är få som diskuterar  hur vi kan motverka denna utveckling samt hur djupt odemokratisk den är. 

Vi är ett antikapitalistiskt initiativ i reaktion mot den bostadskris vi har i Stockholm idag och som snabbt blir allt värre. I och med utförsäljningen av allmännyttan, allbolagen som kom till 2011 (lag som tillåter kommunala bostadsbolag att agera affärsmässigt) samt alla de asylsökande som i dagsläget förlorar sin rätt till bostad har vi nu ett kritiskt läge som vänstern måste politisera innan den blir ett byte för högerns irrationalitet. Vi bör göra tydligt att det handlar om ett klasskrig där svagare grupper trängs bort från sina hem av storkapital. På så sätt är detta angeläget för hela landet. 

3. Nu på lördag har ni fest, berätta om den? 

Det är en fest för att uppmärksamma den utveckling som ägt rum i Hagsätra  på senare år och  för att diskutera vidare hur vi som boende  tillsammans kan få mer inflytande över vårt område. Det kommer bli musik, gratis mat, tal, utställning om renovräkningar och IKEAs affärer,  aktiviteter för barn och gratisloppis. Vi välkomnar alla Hagsätrabor samt alla som vill stötta vår kamp! 

Plats: Gräsplätten utanför Hagsätraskolans aula, Tid: 15.00

Läs mer på:

Hemsida: hagsatra.se

Facebook: Avprivatisera Hagsätra

13522030_553387221508462_2215195478288197889_n

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu