Textutlysning för Brand #2 2016 – tema ”Det lokala”

2016-03-10

När den ekonomiska krisen åter spred sig över världen likt ett fallande domino följde en våg av torgockupationer i dess spår. Från Kairo till New York och vidare till Madrid restes krav för jämlikhet och verklig demokrati. Men vad hände egentligen när torglägren plockades ner? Var spred sig gnistan som tänts? Ett av flera svar är att den på många platser kom att formuleras till ett återfunnit intresse för det lokala – för kommunen. En småskalig men allvarsam gräsrotsorganisering som pragmatiskt söker använda de verktyg som står till buds för att få makt att förändra. Medborgarbudgetar, gräsrotsplattformar i kommunvalen, lokala folkomröstningskampanjer och experiment med kollektivt beslutsfattande. Även i Sverige har en liknande tendens märkts på sina håll, som i fallet med Dorotea där kommuninvånarna parallellt med krisprotesterna ute i Europa försökte försvara sin rätt till sjukvård genom att ockupera sjukstugan och driva igenom Sveriges första folkomröstning i ett helt landsting. Men är det en framkomlig väg mot en verklig demokrati och ett klasslöst samhälle att åter fästa blicken på lägre skalor? Vad kan vi lära oss av experimenten som pågår ute i Europa och världen? Och hur kopplar vi samman lokala missnöjesyttringar i Sverige till en stark motmakt förmögen att vinna större segrar?

Dessa frågor vill vi – med hjälp av utblickar och aktuella exempel – diskutera i Tidningen Brand 2/2016. Har du förslag på texter eller någon idé du tycker passar in i temat?

Hör av dig till info@tidningenbrand.se. Deadline för numret är redan den 27 mars!

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu